پا به پای فارسی دهم

کمپانی: Book Media


قیمت خرید پکیج: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۱۰۰,۰۰۰ تومان

خرید مجموعه
جهت نمایش محتوای پکیج به اپلیکیشن های لیپا مراجعه نمایید.
دانلود اپلیکیشن

پا به پای فارسی دهم


این کتاب تکمیل شده کتاب اصلی است که شامل:

شرح کامل ابیات و نثرها و ارائه تمامی قلمروهای زبانی، ادبی، فکری

حل تمارین و کارگاه های متن پژوهی، ادبی، فکری، زبانی

با داشتن این کتاب نیازی به نوشتن معانی ابیات و نثرها در کلاس درس نمی باشد

کتابی جامع برای پایه دهم تا کنکور با ارائه تمامی مباحث کنکوری

دارای ارائه نکات دستوری

دارای ارائه قلمروهای زبانی، ادبی، فکری