آموزش تعمیرات نود FCM ECO MUX


در این پکیج آموزشی مسیر ورودی و خروجی چراغ ها ، برف پاک کن، میکروسوئیچ ها، شبکه CAN، مدار تغذیه و... بررسی شده است. همچنین دیتاشیت اختصاصی و عمومی IC ها در نود  FCM ECO MUX  به صورت تخصصی توضیح داده شده و در مسیرهایی که نیاز به شماتیک و جانمایی قطعات بر روی سطح PCB دارند کامل و دقیق مشخص شده است.