دوره جامع سیستم سازی

کمپانی: بازاریابی پاشا


قیمت خرید: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خرید مجموعه
جهت نمایش محتوای پکیج به اپلیکیشن های لیپا مراجعه نمایید.
دانلود اپلیکیشن

دوره جامع سیستم سازی


دوره سیستم سازی در مدت زمان بیش از 10 ساعت ارائه شده است و مهمترین مفاهیم سیستم سازی در آن بیان شده است. در دوره جامع سیستم‌سازی ما روش سیستم‌مند کردن را به صورت کامل برای شما تشریح می‌کنیم.