آموزش تعمیرات نود CCN SMS MUX


در این پکیج آموزشی مسیر ورودی و خروجی برف پاک کن ،چراغ های راهنما، میکروسوئیچ ها، شبکه CAN، قفل مرکزی، مدار تغذیه و... بررسی شده است. همچنین دیتاشیت اختصاصی و عمومی IC ها در نود  CCN SMS MUX  به صورت تخصصی توضیح داده شده و در مسیرهایی که نیاز به شماتیک و جانمایی قطعات بر روی سطح PCB دارند کامل و دقیق مشخص شده است.