پکیج اول آموزش ریمپ

کمپانی: Ecu Remaps


قیمت خرید: ۸۰۰,۰۰۰ تومان

خرید مجموعه
جهت نمایش محتوای پکیج به اپلیکیشن های لیپا مراجعه نمایید.
دانلود اپلیکیشن

پکیج اول آموزش ریمپ


پکیج اول آموزش ریمپ

نام پکیج اول به معنای مبتدی بودن مطالب این آموزش نییست بلکه در این پکیج آموزشی مبانی ریمپ و اصولی که باید برای ریمپ هر نوع یونیتی در نظر گرفته شود ارائه شده است.

به نحوی که کارآموز برای بررسی و مطالعه مباحث خارج از این پکیج آموزشی به مطالب اساسی که در آن اشاره شده است نیاز دارد. قطعا مهمترین فاکتور هر تخصصی دریافت اصولی مباحث پایه آن تخصص میباشد.

مواردی همچون تفاوت موتورهای مختلف یا سوخت های متفاوت، نحوه واکنش جداول به توجه به درخواست های راننده و غیره در این مبحث توضیح داده میشود.