پا به پای عربی هفتم


درس اول رایگان

این کتاب تکمیل شده کتاب اصلی با ترجمه های مورد نیاز و حل تمارین و شرح قواعد برای آموزش ساده تر و حرفه ای دانش آموزان پایه هفتم تا کنکور تدوین شده است.

کتابی جامع و در دسترس در هر مکان و شرایطی

بهترین گزینه برای شب های امتحان

با ترجمه تمامی تمارین ها

بهترین کتاب کمک درسی بدون نیاز به کتاب درسی

کتاب در کتاب