پکیج سوم آموزش ریمپ

کمپانی: Ecu Remaps


قیمت خرید: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

خرید مجموعه
جهت نمایش محتوای پکیج به اپلیکیشن های لیپا مراجعه نمایید.
دانلود اپلیکیشن

پکیج سوم آموزش ریمپ


پکیج سوم آموزش ریمپ

پکیج سوم ریمپ دارای مباحث جدیدتر بوده و مواردی همچون ریمپ موتور با شرایط تقویت کامل نیز بررسی شده است. این پکیج به نوعی ادامه مبحث پکیج دوم میباشد.