ایجاد کمپانی و پکیج در لیپا


این پکیج جهت راهنمایی بیشتر برای کاربران گرامی لیپا جمع آوری شده است.

در این پکیج آموزش های ساخت کمپانی ، پکیج ، دکمه و.... وجود دارد.

امکانات سایت لیپا در این پکیج معرفی شده است و شما با کمک این پکیج می توانید بهترین استفاده از سایت لیپا رو داشته باشید.