( آموزش سر ) دوره تخصصی عروسک سازی


  • دوره تخصصی عروسک سازی
    بخش آموزش سر عروسک
    شامل بخش هایی مثل

 

  • ۴ سر متفاوت با زیرسازی الیاف و خمیر
  • ۳ چشم لنزی، نقاشی و خمیری
  • روش های متفاوت روکش کردن
  • چند روش کلاه گیس

که تمام موارد به طور کامل و کاربردی به شما آموزش داده میشه و میتونید در بخش جزئیات این پکیج آموزشی سر فصل قسمت های متفاوت رو ببینید.